Σάββατο, Μαρτίου 31, 2007

Σφάξε με να αγιάσω!


Ουδέ κατεδικάσθησαν ακόμη οι Ανατολίται να καταπίνωσι βούτυρον εκ μαργαρίνης, γάλα εξ ορυζοκόνεως, οίνον εξ ερυθροξύλου, καφέν εκ ξηρών σύκων, τυρόν εξ αμύλου, σοκολάταν εκ βαζελίνης, και όσα άλλα εφεύρεν ευθηνά δηλητήρια η παράλληλος πρόοδος της χημείας και της ασυνειδησίας.
[...]
Ελάχιστον όμως είναι το κέρδος αν εξήλειψεν ο τελειότερος οργανισμός της χωροφυλακής εκ των ορέων την ληστείαν, αναγκάσας τους πρώην εξ αυτής αποζώντας να προτιμήσωσι το αναπαυτικώτερον επάγγελμα κιβδηλοποιού, δηλητηριαστού, πλαστογράφου, προαγωγού ή ιδρυτού ανωνύμου εταιρείας.
Η ζημία ζωής και χρημάτων, ην επροξένει ο επί τέλους αποθνήσκων επί της λαιμητόμου ληστής, είναι αναξία παντός λόγου παραβαλλομένη προς την καταδίκην εις την πείναν ή την αυτοκτονίαν, ην επιβάλλει σήμερον ο ουδέποτε σχεδόν τιμωρούμενος τραπεζίτης εις ασυγκρίτως ανώτερον αριθμόν θυμάτων.

[αποσπάσματα από τον Αγιο Σώστη του Ροΐδη]


Ο Τζάστις Ετα είναι μόλις 14 μηνών. Κλαίγοντας, προσφέρει το εύθραυστο χέρι του. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα σημαδάκι από μελάνι στο μπράτσο θα πιστοποιήσει οτι έχει εμβολιαστεί κατά της πολυομυελίτιδας και της ιλαράς.
Ο εμβολιασμός των νηπίων στην Εμπότσα της Νιγηρίας χρηματοδοτείται από το φιλανθρωπικό οργανισμό 'Bill & Melinda Gates Foundation' του ιδρυτή της Microsoft, Bill Gates.
Αλλά ο Τζάστις αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας, με βασικότερο όλων το αναπνευστικό που εκ γενετής τον ταλαιπωρεί. Οι ντόπιοι αποδίδουν το πρόβλημα στον καπνό και στις φλόγες από ένα διυλιστήριο πετρελαίου που λειτουργεί στην περιοχή. Καπνός και φλόγες υψώνονται στα 100 μ. και σκεπάζουν τον ουρανό, δηλητηριάζοντας τον αέρα που αναπνέουν οι κάτοικοι.
Το διυλιστήριο είναι ιδιοκτησία του ιταλικού πετρελαϊκού γίγαντα Eni, στο μακρύ κατάλογο των μετόχων του οποίου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το 'Bill & Melinda Gates Foundation'.
[...]

(Το ίδρυμα διαθέτει 170 εκ. ευρώ για εμβολιασμούς και ιατρική έρευνα, ενώ παράλληλα διαθέτει 327 εκ. ευρώ σε μετοχές πετρελαϊκών εταιριών)


[αντιγραφή από το περιοδικό 4Τροχοί, Μάρτιος 2007 - η παρένθεση σε δική μου απόδοση]


Ευκαιριακά, να σημειώσω οτι λίγο πριν καταφέρουν να συλλάβουν τον Αλ Καπόνε, αυτός θεωρείτο μέγας ευεργέτης για πολύ κόσμο, αφού σκόρπιζε απλόχερα χρήματα σε φτωχούς και ιδρύματα αλληλεγγύης.


Το καρότο βρε παιδιά, το καρότο!

Ακόμα στο τρέξιμο εμείς...