Σάββατο, Δεκεμβρίου 17, 2011

Κλευτές

Οι λέξεις βουλευτής και κλέφτης έχουν την ίδια κατάληξη.

Τυχαίο;

Δε νομίζω!